HomeOver onsProjectenArtikelen & LinksContact

Cultuur bindt

Ieder mens heeft behoefte aan een veilige omgeving waarin die zich thuis voelt. Thuis voelen wordt vaak gevoed door het kennen van de herkomst van wat "nu" is, dus het weten waar het heden haar oorsprong heeft.

Delft barst van de voorbeelden die de cultuur, traditie en geschiedenis zichtbaar maken. Naast de VAK en Theater De Veste, zijn er talloze muziekverenigingen, kunstenaars en artiesten actief in Delft. Delft is erg trots op De Koninklijke Porcelyne fles, Museum Vermeer, Hofjes, Het Koninklijke begraafplaatsen, Het Prinsenhof en DOK. Dit rijtje is een maar een kleine selectie van de culturele rijkdommen die Delft rijk is. Toch blijkt dat vooral de allochtone Delftenaren weinig weten van het Delfts culturele rijkdommen. Dit is jammer want kennismaking met de Delfts geschiedenis en gewoonten kan ingezet worden voor ontmoeting en uitwisseling van mensen die in Delft wonen ongeacht hun achtergrond. De ontmoeting en uitwisseling kunnen leiden tot meer dialoog, participatie en ontplooiing.

Door vanuit de invalshoek culturele erfgoed mannen van verschillende culturele achtergronden, met elkaar kennis te laten uitwisselen kan worden gewerkt aan bewustwording en binding vanuit een historisch perspectief. Door mannen de gelegenheid te bieden om over culturele geschiedenis uit te wisselen krijgen ze de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en de relatie te verdiepen. In tegenstelling tot de thema"s die zoals opvoeding, veiligheid, onderwijs etc. die veelal bewust of onbewust gekoppeld worden aan (voor)oordelen, waarbij vaak een probleem ten grondslag ligt, is het thema culturele geschiedenis relatief neutraal en in ieder geval niet een probleem.