HomeOver onsProjectenArtikelen & LinksContact

Over ons

Wij hebben ervaring met de dynamiek van integratie en emancipatie en projectmatig werken in Nederland en Buitenland. Wij werken voor opdrachtgevers die de samenleving willen verbeteren en de gemeenschapszin willen bevorderen. Bij onze werkzaamheden staan de begrippen initiatief, sociaal ondernemerschap, energie en creativiteit hoog in het vaandel. Leidende principes zijn: zonder inzet geen resultaat en reactie, goed voorbeeld doet volgen en ondersteunen zonder over te nemen.

Met onze activiteiten willen we trachten de burgers van verschillende culturen nader tot elkaar te brengen. Het wordt beoogd de onderlinge acceptatie tussen burgers met diverse afkomst te bevorderen door middel van uitwisseling van ervaringen en samenwerking tussen beide groepen. De activiteiten zijn gericht op het zoeken naar gemeenschappelijke raakvlakken, de ontwikkeling van (positieve) beeldvorming ten opzichte van elkaar en op versterken van de dialoog tussen culturen. Participatie van de doelgroepen krijgt een duidelijk accent in de activiteiten. De door ons ontwikkelde activiteiten en projecten geven integraal vorm aan het begrip diversiteit, emancipatie en gendergelijkheid.

Gendergelijkheid houdt een samenleving waarin vrouwen en mannen dezelfde kansen, resultaten, rechten en plichten geniet in alle domeinen van het leven. Gelijke kansen voor financiële onafhankelijkheid door werk of door het opzetten van bedrijven, genieten van gelijke toegang tot onderwijs en de mogelijkheid om persoonlijke ambities te ontwikkelen. Een wezenlijk aspect van het bevorderen van gendergelijkheid is de emancipatie van vrouwen, met een focus op het identificeren en het herstellen van de onevenwichtigheden en het geven aan vrouwen meer autonomie om hun eigen leven te beheren. Empowerment van vrouwen is van cruciaal belang om duurzame ontwikkeling en de realisatie van de mensenrechten voor iedereen. De rollen die mannen en vrouwen spelen in de samenleving zijn niet biologisch bepaald - ze zijn sociaal bepaald, veranderende en veranderlijk.