HomeOver onsProjectenArtikelen & LinksContact

Over ons

Werkwijze
Wij zetten ons in voor de optimale participatie van de burgers. Voor CommTerra is het een uitdaging om niet te blijven steken in advies. Niemand profiteert van een adviesrapport dat in de la verdwijnt. In samenwerking met deskundigen en organisaties worden activiteiten en voorlichting gerealiseerd vanuit een hedendaagse visie op ontwikkeling. Het daadwerkelijk implementeren van voorgenomen plannen vormt daarom voor ons een belangrijke drijfveer. Dat doen we om te beginnen met een goede analyse van het vraagstuk. Daarbij belichten we allerlei aspecten, bijvoorbeeld de omvang van de doelgroep, aard van de problematiek, huidig beleid binnen de organisatie en het landelijke beleid. U kunt rekenen op een slagvaardige en flexibele ondersteuning gebaseerd op professionele kwaliteit.
Lees meer..

Organisatiecultuur
Dynamisch, Innovatief, Internationaal, Resultaatgericht en Open.

Samenwerking
Wij vinden samenwerken in ons vak heel belangrijk. Wij werken dan ook samen op diverse terreinen en met verschillende organisaties en mensen. Dat kan de volgende voordelen hebben:
- Acceptatie van andere ideeën
- Meer zelfvertrouwen
- Meer vertrouwen in elkaar
- Beter "luisteren" naar elkaar
- Sterker teamgevoel
- Bewuster contact maken
- Positieve energie
- Plezier