HomeOver onsProjectenArtikelen & LinksContact

Midden- en Oost-Europa: kansen en bedreigingen (vervolg 1)

Voor exporterende ondernemers is Oost-Europa een interessante afzetmarkt geworden. De Oost-Europese consument heeft meer te besteden en weet ook steeds beter wat er in de wereld te koop is. Ondanks deze kansen, kent de regio ook bepaalde barrières.

Als ondernemer is het goed hier vooraf kennis van te nemen.Hoewel de regio behoort tot het Europese continent, zijn er ook verschillen aan te wijzen in de cultuur van het zakendoen. Het oosten van Europa kampt met een slechte reputatie, gekleurd door beelden van grauwe appartementenblokken, corruptie en bureaucratische communistische bolwerken. Deze vooroordelen zijn deels niet helemaal onterecht. Stempels en formulieren genieten in Midden- en Oost-Europa nog steeds meer aanzien dan in West-Europa. Er wordt veel waarde gehecht aan persoonlijke relaties en het is van belang om de juiste mensen te kennen. Buitenlandse ondernemers die niet beschikken over goede contacten, zijn daardoor helaas een gemakkelijk slachtoffer van corruptie.Het taalgebruik is in Oost-Europa wolliger en formeler dan wij gewend zijn. Harde feiten en expliciete meningen zal men er niet snel tegenkomen. Dit maakt het niet eenvoudig tot heldere, zakelijke afspraken te komen.Om succesvol te kunnen ondernemen in Midden- en Oost-Europa, is tijd het sleutelwoord. Investeer tijd in het leggen van contacten en in het onderhouden van relaties. Persoonlijke ontmoetingen zijn daarbij essentieel. Een Oost-Europeaan doet niet graag zaken met iemand die hij niet kent; sterker nog, hij gaat het liefst in zee met iemand die hij echt vertrouwt.

Een gebied zo groot als Centraal- en Oost-Europa is natuurlijk niet in alle opzichten over een kam te scheren. Onderling bestaan er grote verschillen in gewoonten en tradities. De landen in Centraal-Europa maken inmiddels deel uit van de Europese Unie en de zakencultuur wordt sterk beïnvloed door de gebruiken in het westen van Europa. Wat levensstijl betreft sluit de Centraal-Europese bevolking goed aan bij de Italianen en Spanjaarden: minder gehaast, maar wel hiërarchisch ingesteld. De grens ligt grofweg bij Roemenië, waarvan het noordwestelijke deel Centraal-Europese trekjes heeft,maar de rest van het land meer overeenkomsten vertoont met Zuidoost-Europa. Deze regio, ook wel bekend als de Balkan, wordt gekenmerkt door islamitische invloeden en etnische conflicten. Op zakelijk gebied moet men rekening houden met een sterk hiërarchische en bureaucratische zakencultuur. Zakendoen vindt plaats op basis van vertrouwen en kost veel tijd. Oost-Europa, dat bestaat uit de voormalige Sovjetrepublieken, kent ook weer zijn eigen karakteristieken. De Oost-Slaven zijn zeer statusbewust en gevoelig voor uiterlijk vertoon. Bij het leggen van contacten kunnen introducties door derden helpen bij het openen van deuren.