HomeOver onsProjectenArtikelen & LinksContact

Mentorproject voor kinderen met buitenlandse origine

Mentoring:
Steeds meer scholen krijgen te maken met risicoleerlingen, leerachterstanden en sociaal- emotionele problemen van leerlingen en zij zien zich genoodzaakt hun leerlingen- zorgsysteem uit te breiden. Daarnaast ervaren scholen de behoefte om sociale competenties van leerlingen te versterken in tijden waarin de samenleving en de arbeidsmarkt steeds hogere eisen stellen. Verwacht wordt dat mentoring een bijdrage kan leveren aan het verminderen van het afstroom en bevorderen van de doorstroom naar vervolgonderwijs om zo het perspectief van deze leerlingen te verbeteren. Mentoring is zeker geen wondermiddel voor alle problemen. Sommige leerlingen hebben zulke zware problemen dat zij niet thuishoren in de mentorprojecten. De mentoren zijn geen professionals en daarom zijn zij niet voldoende uitgerust om bijvoorbeeld extreem problematisch gedrag aan te pakken. Jongeren die bijvoorbeeld al in aanraking zijn gekomen met de politie dienen niet in een mentorproject opgenomen te worden. Mentoring is niet bedoeld om andere begeleidingsvormen te vervangen Maar is altijd een aanvulling op de bestaande leerlingbegeleiding op school.

Welke soorten begeleiding zijn te onderscheiden: - ori&eml;ntatie op vervolgstudies en beroepspraktijk - sociaal-emotionele begeleiding - studiebegeleiding

Kenmerken van mentoring:
Eén- op- één begeleiding

Eén van de kenmerken van de relatie tussen de mentor en de deelnemer is de individuele begeleiding. Mentor en deelnemer spreken samen af en tijdens deze ontmoetingen kan de mentor veel aandacht en tijd besteden aan de leerling. Het is de bedoeling dat er een plezierig en vriendschappelijk contact wordt opgebouwd tussen mentor en ouder.