HomeOver onsProjectenArtikelen & LinksContact

"The history of our planet has been in great part the history of the mixing people" - Arthur M. Schlesinger

Missie
CommTerra is een professioneel bureau dat zich toelegt op interculturele communicatie en de vraagstukken rondom (kennis) migratie, integratie en emancipatie in de breedste zin. CommTerra zet zich onder anderen in om de culturele kennis te vergroten en de wisselwerking tussen cultuur en ontwikkeling te bevorderen. Onze rol is identificeren van de knelpunten op gebied van integratie/emancipatie en dat te vertalen in een project. Het lijkt vaak in de praktijk dat de mensen er niet bewust zijn van de invloed die het niet kennen van elkaars cultuur heeft op hun onderlinge communicatie en acceptatie.
De interculturele communicatie vormt een belangrijk instrument om de zaken als begrip, verdraagzaamheid en samenhorigheid tot stand te brengen. De dialoog tussen burgers staat bij ons centraal.
Lees meer..

Contact
Victoria Schreuder Dobrescu
T: + 31152 571208
M: + 316511 80044
F: + 311588 92450
E: info@commterra.nl  vschreuder@commterra.nl

Wat kunnen wij:
- Organiseren van workshops en themadagen
- Organiseren van netwerk bijeenkomsten
- Projectontwikkeling en -uitvoering
- Lobbyen
- Leidinggeven aan diversiteit
- Interculturele dialoog
- Tolk en vertaaldiensten: Roemeens, Engels en Italiaans

Klanten/partners: Overheid, welzijnorganisaties, onderwijs, buitenlandse NGOs